Job&Talent är det smidigaste sättet att hitta lokala jobb och duktiga medarbetare

Läs Mer

Om Oss

Ledare inom jobbmatchning

Job&Talent grundades 2009 av Juan Urdiales och Felipe Navio i Madrid, Spanien. Job&Talent är världsledande inom digital bemanning, tack vare en unik jobbmatchningsteknik och marknadens modernaste personalhanteringstjänster. Vår behovsanpassade marknadsplats för bemanningstjäsnter har visionen att revolutionera arbetsmarknaden och att göra den mer tillgänglig för alla genom att minska friktionen som finns i dagens sök- och rekryteringsprocesser.

Kärnan av vår plattform utgörs av vår innovativa och patenterade jobbmatchningsteknologi som utvecklats av våra världsledande utvecklare och dataingenjörer. I denna matchas företag med arbetssökande på rekordtid. Detta tillsammans med andra funktioner i appen såsom chatt, schemaläggning, kontraktssignering och lönehantering möjliggör för oss att kraftigt reducera tiden för personalrekrytering samtidigt som vi effektivt säkerställer efterlevnad av regelverk och myndighetsskrav.

Nyckeltal

Global tillväxt

 • Verksamma på 8 marknader

  Job&Talent fortsätter att växa och expanderar över världen. Vi har för närvarande kontor i Sverige, Storbritannien, Spanien, Tyskland, Frankrike, Mexiko och Colombia och lägger successivt till nya marknader.

 • Branschledande i större städer

  Vi är den aktör som publicerar flest jobbannonser i flera större internationella städer (London, Madrid, Barcelona, Mexiko City och Bogota)

 • Över 10 miljoner Användare

  Fler än 10 miljoner användare förlitar sig till oss för att matchas till rätt jobb.

 • Över 150 000 kundföretag arbetar med oss

  Vi erbjuder en lättanvänd plattform för såväl stor- som småföretaget till att finna rätt personal.

 • Rekrytera på några få minuter

  Att effektivisera rekryteringssprocessen är vår högsta prioritet och det är anledningen till att vi ser till så att företag kan anställa personal på några få minuter. Vi ansvarar samtidigt för avtals- och lönehanteringen för dessa.

 • Jobbmatchning i realtid

  Tack vare vår jobbmatchningsteknologi får kandidater rekommenderade jobberbjudanden skickade till sig i realtid! Detta gör jobbsökandet både snabbare och effektivare för både kund och kandidat.

Vad vi står för

I vår strävan att förbättra arbetsmarknaden

Bakgrund

Sedan början av 2000-talet har arbetsmarknaden genomgått stora förändringar där nya typer av behov och jobb uppstått dels genom teknologiutvecklingen och framväxten av gigekonomin och dels genom företagens behov av temporär arbetskraft som uppstått ur kölvattnet av de globala finanskriserna. Detta har dock fört med sig vissa utmaningar:

Dels drabbas företag av den ökande ineffektiviteten i att hantera en föränderlig personalstyrka: höga rekryteringskostnader och omsättning av personal, regelverksefterlevnad och arbetsrätt, samt utbildning och schemaplanering

Dels hamnar anställda i en alltmer utsatt situation genom det ökande antalet temporära anställningar och osäkra inkomster på grund av tid mellan anställningar eller anställningsformer som inte motsvarar deras tillgängliga tid.


Kvalitetspolicy

Job&Talent har ett kvalitetsstyrnings-system som hålls uppdaterad så att vi kan säkerställa att alla processer, ansvarsområden och resurser möter våra kunders tillfredsställelse, att vi lyckas nå vår medarbetares förväntningar, uppfyller krav i enlighet med myndigheter och säkerställer kontinuerlig förbättring av vår verksamhet.

Ta reda på mer om våran kvalitetspolicy

Mission

Job&Talent har därför skapat en ny digital plattform "Worforce as a service" (WaaS) där man erbjuder temporär arbetskraft som en tjänst för att lösa de här utmaningarna och för att dra nytta av den större rörligheten på arbetsmarknaden till gagn för såväl medarbetare som företagare:

Företag behöver inte längre själv anställa personal internt utan kan istället hyra in dessa genom avrop via vår marknadsplats för att bättre och snabbare fylla de behov de har. Detta leder inte bara till en kostnadseffektivitet utan också till mer att man lyckas tillknyta sig mer kvalificerad och kompetent personal som minskar eventuell friktion.

Medarbetare kan dra fördelen av vår likvida marknadsplats som fortlöpande erbjuder nya och även parallella roller och anställningar hos olika uppdragsgivare som ökar möjligheterna till både högre och säkrare inkomster. Arbetsscheman kan skapas och anpassas på det sätt som passar medarbetarens balans mellan arbete och fritid. Dessutom kan medarbetare åtnjuta ett större utbud av mertjänster såsom försäkringar och pension eller andra typer av löneförmåner.